Timdebitering är den vanligaste formen av prissättning i redovisningsbranschen, men byråns tidsåtgång blir allt mindre relevant i takt med den ökade digitaliseringen. Och värdet för kunden är ju detsamma oavsett hur snabbt eller långsamt jobbet gjorts. För att byrån ska kunna öka antalet kunder per redovisningskonsult tror vi på en prismodell med fasta priser, ökat fokus på rådgivning och att dra nytta av ny teknik.

 

Ring oss  0650-54 14 00
Skicka e-post  info@digitalaforetaget.se 
Besök supportforumet  forum.digitalaforetaget.se